Zaim Tasarım

2023 Yılında Kurulmuş Olan ZAİM TASARIM, çözüme ve sonuca yönelik çalışma tarzını merkezde tutan istikrarlı yapısıyla kısa zaman içerisinde gelişerek kurumsal bir yapıya bürünme yolundaki hedefine ulaşmıştır. Kuruluşundan bugüne dek; yenilenme, değişim, gelişim gibi dinamikleri temel alırken, bünyesindeki nitelikli kadroyla pek çok marka ve kuruma pazarlama stratejileri, etkinlik ve İK hizmeti sunmaktadır.

Kurumsal ve etik değerler üzerine biçimlendirdiği iş yapma anlayışını; yaratıcılık, dürüstlük, etkililik, tutarlılık, şeffaflık gibi özelliklerini kullanarak uygulamaya geçirmektedir.

Büyüme ve gelişmenin önemini vurgulayarak sektördeki başarılı konumunu korumakta olan ZAİM TASARIM ; sunduğu hizmetin verimliliğini odak noktasında tutarken, birlikte çalıştığı kurumlarla etkin ve uzun soluklu ilişkiler kurmayı da ana prensibi olarak görür.

Kuruluşumuz bünyesinde mimar, iç mimar, endüstri tasarımı gibi uzmanları, teknisyenleriyle sektörün gereksinimlerini karşılamak üzere bütünleşmiş çözümler sunmaktadır. Söz konusu uyum tasarım, projelendirme üretim, ekip, nakliye ve depolama gibi alt yapı unsurlarını da içermektedir.

Zaim Tasarım